Transitie-vergoeding.org

Transitievergoeding & Ontslagvergoeding

 
 

Ontslag wegens verwijtbaar handelen of nalaten

Ontslag wegens verwijtbaar handelen of nalaten is een aparte rechtsgrond, naast de ontslaggrond disfunctioneren. In zijn algemeenheid gaat het bij disfunctioneren over het niet goed vervullen van de functie als zodanig. Bij verwijtbaar handelen of nalaten gaat het eerder om gedrag, die los staat van de functie als zodanig. Voorbeelden van situaties waarin sprake kan zijn van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer:

  • de situatie waarin de werknemer zich schuldig maakt aan diefstal, verduistering, bedrog of andere misdrijven, waardoor het vertrouwen van de werkgever onwaardig wordt,
  • de situatie waarin de werknemer zonder gegronde reden controlevoorschriften bij ziekte niet naleeft, of niet voldoende meewerkt aan de re-integratie, en de sancties van loonopschorting en loon stopzetten hebben niet gewerkt;
  • ondanks een waarschuwing frequent te laat komen;
  • grensoverschrijdend gedrag, zoals discriminatie en seksuele intimidatie. Vaak zijn dit ook zaken waarin een ontslag op staande voet kan plaatsvinden.

Dit gedrag kan soms ook voldoende zijn voor een ontslag op staande voet. Het is niet duidelijk waar de grens ligt. Dit soort zaken wordt door de rechter van geval tot geval beoordeeld, aan de hand van alle omstandigheden van het geval.

Geen transitievergoeding bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten

Bij ontslag wegens “gewoon” verwijtbaar handelen, hebt u wel recht op een transitievergoeding, Maar als het gedrag ernstig verwijtbaar is, dan niet. Waar de grens ligt tussen “gewoon” verwijtbaar handelen of nalaten en “ernstig” verwijtbaar handelen is niet duidelijk. De kantonrechter beoordeeld dit van geval tot geval. De bestaande rechtspraak over ontslag op staande voet en ontbinding met – conform het oude recht – een vergoeding met correctiefactor 0 biedt daarvoor wel aanknopingspunten.

Laat u adviseren

Dreigt de werkgever met ontslag? En wil de werkgever u geen transitievergoeding betalen? Neem voor al uw vragen over ontslag en de transitievergoeding vrijblijvend contact met ons op en leg uw vraag voor aan één van onze juristen.

 

Vraag over transitievergoedingen?

Heeft u een vraag over transitievergoedingen, ontslag of arbeidsrecht? Praat dan eens vrijblijvend met één van onze juristen. Dat kan op werkdagen van 08:00 tot 18:00 uur via telefoonnummer 088-777 10 10. Liever online? Laat uw gegevens achter en ontvang binnen één werkdag een antwoord.
  • Geaccepteerde bestandstypen: pdf, doc, docx.

Klantbeoordelingen

2. Contact was duidelijk en werd snel gehandeld. Wel even wennen dat het contact alleen over de mail en telefoon gaat, maar ik kon het later rustig loslaten. De zaak is netjes afgehandeld.

 
Marieke

5. Bedankt voor jullie hulp bij de afwikkeling van het ontslag. Dankzij jullie is er een juiste beeindigingsovereenkomst opgesteld en is er een passende ontslagvergoeding vastgesteld. Heel erg bedankt!

 
Mala Nohar

4. Ik ben erg goed geholpen, kon altijd met mijn vragen terecht. Er werd begripvol geluisterd en ik kreeg passend advies.

 
Bianca Dudink
 
feedback company