Transitie-vergoeding.org

Transitievergoeding & Ontslagvergoeding

 
 
Bereken transitievergoeding

Bereken de transitievergoeding


Transitievergoeding berekenen? Deze rekentool berekent de transitievergoeding op basis van de officiële wettelijke regeling zoals beschreven in de artikelen 7:673, 673a en 673d van het Burgerlijk Wetboek.

Transitievergoeding berekenen

Wilt u een werknemer ontslaan? Of bent u werknemer en hangt er voor u een ontslag in de lucht? In beide gevallen is het goed om te weten wat uw rechten zijn en op welke transitievergoeding u kunt rekenen. Een transitievergoeding berekenen, gebeurt onder andere op basis van de leeftijd van een medewerker en het aantal jaren dat diegene voor een bedrijf heeft gewerkt.

Minder dan 10 jaar werkzaam voor bedrijf:

Per dienstjaar heeft de medewerker recht op een derde maandsalaris.

Meer dan 10 jaar werkzaam voor bedrijf:

Per dienstjaar heeft de medewerker recht op een half maandsalaris.

Meer dan 10 jaar werkzaam voor bedrijf en 50+:

Voor medewerkers die 50 jaar of ouder zijn op het moment van ontslag, geldt tot 2020 een hogere vergoeding. Vanaf de 50e verjaardag wordt een half maandsalaris per half jaar uitgekeerd.

Maximale transitievergoeding:
Een transitievergoeding kan maximaal € 76.000 bedragen. Of een jaarsalaris, als het inkomen hoger lag dan € 76.000.

Hoogte transitievergoeding

Met de rekenmodule van het Juridisch Centrum krijgt u een globale indruk van de transitievergoeding die u kunt ontvangen of moet betalen. Dit is alleen bedoeld om een idee op te doen, want er zijn altijd uitzonderingen of persoonlijke omstandigheden die de (hoogte van) de transitievergoeding kunnen beïnvloeden. Ook kunnen de werknemer en werkgever samen andere afspraken maken om een gang naar de rechter te voorkomen. Een arbeidsjurist kan adviseren over het opstellen van een vaststellingsovereenkomst.

Transitievergoeding berekenen? Gebruik bovenstaande tool of neem contact op voor vrijblijvende informatie. Het eerste advies is altijd gratis.